Rádce

Vinifikace

Výroba vína, též vinifikace[1], představuje výrobní proces od zpracování vinných hroznů až po lahvování vína. Začíná sběrem, resp. výběrem ovoce, pokračuje jeho zkvašením na alkohol a končí plněním hotové kapaliny do lahví. Historie výroby vína je více než tisíciletá. Věda zabývající se vínem a výrobou vína se nazývá enologie. Producenti vína se označují jako vinaři. Pěstováním vína se zabývá zemědělské odvětví vinařství.


Matoliny

Matoliny jsou pevné zbytkové produkty po vylisování hrozna či jiného ovoce – třapiny, stopky či slupky. Vylisováním se odstraní až dvě třetiny obsahu použitého ovoce, zbytek jsou pak matoliny.


Fermentace

Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek, při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší. Kvašením získávají mikroorganismy energii podobně jako dýcháním; kvašení je sice jednodušší, ale také méně efektivní než dýchání.


Pineau Des Charentes

Pineau des Charentes je fortifikované / likérové víno z Francie. Málokdo ho zná, ale každý by ho měl minimálně poznat!