Fermentace

Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek, při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší. Kvašením získávají mikroorganismy energii podobně jako dýcháním; kvašení je sice jednodušší, ale také méně efektivní než dýchání.
Odkaz na Wiki